Love From Home handelsbetingelser

Disse betingelser gælder for websitet lovefromhome.dk, de abonnement services der tilbydes på websitet og de produkter der leveres i henhold til abonnementer. Læs venligst disse handelsbetingelser. Ved at bruge websitet eller ansøge om et Love from Home abonnement via websitet, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem. Love from Home anbefaler, at du printer en kopi af disse vilkår.

1. OPLYSNINGER OM LOVE FROM HOME

Love from Home ApS
Ørstedsgade 12
6400 Sønderborg
CVR: 41380853
E-mail: info@lovefromhome.dk

2. ANSØGNING OG HYPPIGHED

2.1. Du kan kun tegne et Love from Home abonnement, hvis du er mindst 18 år. Du skal også være opmærksom på, at websitet kun kan forhandle abonnementer til levering af produkter til adresser i Danmark.

2.2. Når du har ansøgt om et Love from Home abonnement via websitet, vil vi bekræfte modtagelsen ved at sende en besked til den e-mail adresse du indtastede. Aftalen mellem dig og Love from Home er først indgået, når vi i en ny e-mail til dig bekræfter, at produkterne vil blive sendt til modtager.

2.3. Abonnement aftalen medfører, at du én gang pr. kalendermåned, får leveret produkter til den modtager/adresse du har angivet.

2.4. Vi forbeholder os ret til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

3. PRISER

3.1. Med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl gælder de priser og fragtomkostninger, der til enhver tid er angivet på websitet. Priserne er inklusive moms.

3.2. Prisen for et abonnement består normalt af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med din ansøgning om et Love from Home abonnement.

3.3. Priser og forsendelsesomkostninger kan ændres til enhver tid. Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit Love from Home abonnement, med mindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 20 dage fra den dato hvor meddelelsen er sendt, meddeler Love from Home, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (Love from Home abonnementet vil herved omgående ophøre).

4. BETALING

4.1.Ved indgåelse af dit Love from Home abonnement accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr og fragt, indtil abonnementet opsiges.

4.2. Det første periodemæssige abonnementsgebyr betales den 11. i kalendermåneden, og efterfølgende den 11. i hver kalendermåned. Hvis din ansøgning om Love from Home abonnement ikke imødekommes (jf. punkt 2.4), vil der ikke blive betalt noget gebyr.

4.3. Betaling skal ske med kredit- eller betalingskort. Du accepterer, at vi kan opkræve periodemæssige abonnementsgebyrer fra dit kredit- eller betalingskort uden yderligere godkendelse, indtil du ændrer din betaling ved at du sender en e-mail til info@lovefromhome.dk eller ringe til os på +45 7370 9723. (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for, for at ændre betalingen).

4.4. Betaling kan også ske med et af Love from Home udstedt gavekort eller voucher (under de betingelser, der gør sig gældende af den pågældende voucher eller gavekort).

4.5. Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.6. Skal du ændre (herunder slette eller forny) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via de mails der sendes til dig eller ved at du sender en e-mail til info@lovefromhome.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for, for at ændre betalingen).

4.7. Vi gør opmærksom på, at tilbud og rabatter ikke kan kombineres med eksisterende rabatter, nedsatte varer eller priskampagner.

5. LEVERINGSTIDER

5.1. Efter indgåelse af et abonnement, vil modtager få en pakke med produkter hver måned. Har du tegnet abonnementet inden d. 10. i måneden, vil din første pakke blive sendt til modtager omkring den 23. i samme måned. Bestillinger fra den 11. og frem sendes først næstkommende måned

5.2 Hvis et Love from Home produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til ikke at levere det pågældende Love from Home produkt i den aktuelle kalendermåned. Det vil i så fald ikke blive betalt noget abonnementsgebyr for den pågældende måned.

6. OPSIGELSE OG AUTOMATISK FORNYELSE
6.1. Du og Love from Home kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den til enhver tid gældende abonnementsperiode. Abonnementet skal opsiges senest den 10. i måneden, for at gælde den nuværende måned. Det samme gælder for at sætte abonnementet på pause.

6.2. Du afmelder dit abonnement ved at sende en e-mail til info@lovefromhome.dk eller ringe til os på +45 7370 9723. Love from Home opsiger abonnementet ved at sende en meddelelse til den e-mail adresse du har angivet.

7. FORTRYDELSESRET

7.1. Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, der leveres fysisk til modtager, som et led i vores regelmæssige vareudbringning.

7.2. Som købeloven foreskriver, gælder 24 måneders reklamationsret såfremt reklamationen sker indenfor rimelig tid. Du har altså lov til at klage over fejl og mangler på en vare i op til 24 måneder efter du har købt den. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert. For fødevarer begrænses reklamationsretten til varens naturlige holdbarhedsperiode. Du skal sende varen til os på adressen Love from Home, Ørstedstedsgade 12, 6400 Sønderborg. Du skal vedlægge kundenummer, og hvad du mener, der er galt med varen.

8. ANSVAR

8.1 Hvis du er en forbruger reguleres vores ansvar for de leverede Love from Home produkter af kapitlet vedrørende Forbrugerkøb i den danske Købelov (LBKG 2003-03-28 nr 237). I øvrige tilfælde er vi kun ansvarlige for brud på disse vilkår, og kun for et samlet beløb svarende til dit betalte abonnementsgebyr og max 1 år, med mindre der foreligger tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Disse begrænsninger gælder alene såfremt de er i overensstemmelse med gældende dansk lov.

8.2 Skulle der mod forventning opstå personskade, sygdom eller død som er direkte relateret til indtagelsen af produkter modtaget fra Love from Home, er det producenten af det pågældende produkt som kan stilles til ansvar. Love from Home sørger for korrekt opbevaring af produkterne jævnfør fødevarestyrelsens anbefalinger, og vil aldrig kunne stilles til ansvar for fejl i produktet.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Love from Home er ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til et abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

9.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter i særdeleshed (uden begrænsning) følgende:

9.2.1. Strejker, lockout eller andre faglige aktioner;
9.2.2. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel eller forberedelse til krig;
9.2.3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer;
9.2.4. Umulighed af brug af jernbaner, skibsfart, fly, biltransport eller anden form for offentlig eller privat transport; og
9.2.5. Umulighed af brug af offentlige eller private telenet.

9.3 Vores ydelser i henhold til ethvert abonnement anses for at være suspenderet for den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. Love from Home vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til abonnement kan gennemføres til trods for force majeure hændelsen.

10. TREDJEPARTS WEBSTEDER

10.1 Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

11. MEDDELELSER

11.1. Meddelelser til os, skal sendes til info@lovefromhome.dk. Meddelelser til dig sendes til den e-mail adresse, du har angivet ved bestilling og evt. til modtagers e-mail adresse, fx omkring levering.

12. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

12.1 Love from Home eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til websitet og alle materialer lagt ud på websitet. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

12.2 Du kan til personlig brug udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på websitet. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

12.3 Ved tegning af et abonnement, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om Love from Home, Love from Home produkter og/eller abonnementer, som du har anført på websitet, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores website, på sociale medier og ved anden markedsføring.

13. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER

13.1 Vi kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet Love from Home abonnement, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, informerer os om, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil dit abonnementet straks ophøre).

14. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

14.1. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet uden vores forudgående skriftlige samtykke. Love from Home kan til enhver tid i din abonnementsperiode overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet.

15. LOVVALG OG TVISTER

15.1. Disse vilkår og dit abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit abonnement, skal afgøres ved de danske civile domstole.

16. GAVEKORT

16.1 Køber af gavekortet har to ugers returret, hvor pengene kan tilbageføres. Pengene kan kun tilbageføres, såfremt gavekortet ikke er blevet indløst af modtageren.

16.2 Modtageren af gavekortet kan ikke få gavekortets værdi udbetalt.

16.3 Når gavekortet indløses, vil modtager få den første pakke ved næste pakke-udsendelse (omkring den 23. i nuværende eller kommende måned).

16.4 Er man som gavekort abonnent utilfreds med en pakke, kan man ikke få pakkens pris tilbageført.

16.5 Gavekortet er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdato.

17. FORTROLIGHEDSPOLITIK

17.1 Kundens ret til privatliv er meget vigtig for Love from Home. Vi anerkender, at når en kunde vælger at opgive personlige oplysninger til Love from Home, skal kunden kunne have tillid til, at vi kan håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på ansvarlig vis.
Oplysninger skal kun bruges i forbindelse med betaling og levering af varer og til at forbedre brugervenligheden i webshoppen. Vi har formuleret en fortrolighedspolitik for at gøre det klart, at vi beskytter kundens personlige oplysninger.

17.2 Når der gennemføres et køb hos Love from Home, vil shoppen indsamle kundens kontaktoplysninger bestående af navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer og ditto for modtageren af pakken. Oplysningerne anvendes udelukkende til fakturering, levering samt information af kunden og modtager. Love from Home tager sikkerhedsmæssige forholdsregler for at beskytte kundens gemte personlige oplysninger.

17.3 Hver gang kunden opgiver følsomme oplysninger (f.eks. kreditkortnummer for at gennemføre et køb), vil Love from Home tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte disse. Ved alle handler med kreditkort krypteres kundens kreditkortnummer, så tredjepart ikke kan opsnappe oplysningerne.

Love from Home vil ikke videregive nogen af kundens personlige oplysninger til andre virksomheder eller enkeltpersoner til markedsføringsformål uden kundens tilladelse.

Kunden bør altid lukke browservinduet eller logge ud af kontoen ved afslutning af besøget på siden for at sikre at uvedkommende ikke kan tilgå kundens kontoinformationer. Kunden bør tage denne forholdsregel, selvom kunden ikke bruger en offentlig computer.

17.4 Love from Home bruger cookies for at kunne forbedre brugervenligheden for kunden under besøget på siden.

Eksempler på oplysninger, som kan gemmes i cookies:

Kundens IP-adresse
Browser eller computeren operativsystem
Sider, som kunden kigger på
Land eller delstat, hvorfra kunden har tilgået websiden
Datoen og tidspunktet for kundens besøg
Webside som henviste kunden til www.lovefromhome.dk

Love from Home kender ikke identiteten bag besøgende på lovefromhome.dk og har heller ikke interesse i at kende dem.

17.5 De personlige oplysninger, Love from Home indsamler og opbevarer, vil være omfattet af den version af Fortrolighedspolitikken, der er gældende på indsamlingstidspunktet. Love from Home forbeholder sig retten til at ændre Fortrolighedspolitikken fra tid til anden og vil annoncere sådanne ændringer på siden.

Kunden bør periodisk evaluere Fortrolighedspolitikken for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med kundens behov.

18. Klageadgang

18.1. Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på info@lovefromhome.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr